venres, 30 de maio de 2014

Danza Vertical

Neste documento amosamos una proposta de Familiarización á Danza Vertical e un achegamento inicial ó traballo en liña vertical elaborado por Carlos Novo.

Nesta proposta explícanse os requisitos materiais e medidas de seguridade necesarios para desenvolver unha actividade destas características nun centro educativo. Ademáis hai que resaltar que é fundamental dispor dunhas instalacións/estructuras no centro aptas para unha instalación deste tipo.

Esta proposta pretende achegarnos ó traballo con liñas verticais e familiarizarnos co material e as habilidades ximnásticas específicas desta modalidade e que pode ser un elemento de por sí motivador e diferente para os nosos alumnos e enriquece, pola variación dos planos de movemento, a percepción corporal no espazo e a valoración doutras formas de expresión corporal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario